Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Hírek Konferencia a családról

Konferencia a családról

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

A CSALÁD HELYE, SZEREPE A LOKÁLIS TÁRSADALOMBAN

Interdiszciplináris konferencia

Szolnok, 2011. szeptember 16-17.

Rendező: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület

Partnerek: - Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

- Szolnoki Római Katolikus Egyház

- A Református Egyház Szolnoki Egyházközsége

 

- Tiszaparti Római Katolikus Iskola és Gimnázium

 

2011. szeptember 16 (péntek) 10-18 óra

helyszín délelőtt: Szolnok, Damjanich János Múzeum Szolnok, Kossuth tér 4.

(nagytanácskozó)

délután: Tiszaparti Római Katolikus Iskola és Gimnázium Szolnok Tiszaparti sétány 4/a

étkezés: az iskolában

szállás: Szolnoki Főiskola Student Kollégiuma (Szolnok, Mártírok útja 12/18

Szeptember 16. (péntek)

9-10 óra: REGISZTRÁCIÓ a Damjanich János Múzeumban

10-10.10 óra: KÖSZÖNTŐ – Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke

10.10-13 óra: PLENÁRIS ÜLÉS

levezető elnök: Dr. Szilágyi Miklós, dr. Bárth János

Prof. Szabó László – etnográfus: Az egészséges nemzeti kultúra biztosítékai

Dr. Pongrácz Tiborné kandidátus– szociológus, demográfus: Családok

átalakulóban

Szilágyi Miklós MTA doktor – etnográfus: A családi üzem jelentősége a

hagyományos paraszti és a mai gazdaságban

Prof. Kaposi Zoltán - történész, közgazdász: A vagyon és a családi

összetartozás a dél-dunántúli középbirtokosi famíliák esetében (1700-1945)

Bánkiné Molnár Erzsébet MTA doktor– történész: A törzsökös és az

idegen családok szerepe Kiskunfélegyháza polgárosulásában

Prof. Bartha Elek – etnográfus: Tradicionális vallásgyakorlási formák a

Családban

Prof. Pozsony Ferenc – etnográfus: A családszerkezet változása az orbaiszéki

Páván

Dr. Örsi Julianna kandidátus – etnográfus: A házasság és a család szerepe az

egyén és a közösség életében

13-14 óra: ebédszünet

14- 18 óra: SZEKCIÓÜLÉSEK

1. szekció: A hagyományos család története, genealógiája

levezető elnök: Dr . Pozsony Ferenc, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

 

Dr. Bagi Gábor kandidátus – történész: Kolbázszéki kun kapitányi családok és

továbbélésük a török hódítás után

Dr. Füvessy Anikó kandidátus – etnográfus: Betelepült német eredetű mester- és kereskedőcsaládok Debrecenben

Gócsáné Móró Csilla – történész: A Blaskovichok szerepe a Tápió mentén

Dr. Bodnár Mónika Ph.D. – etnográfus: A Putnoky család putnoki ágának 18-

20. századi genealógiája az anyakönyvek tükrében

Nagy Varga Vera – etnográfus: Hogyan telepedtek meg a ceglédi Várócziak Kisújszálláson?

Dr. P. Benkovich Sarolta – családkutató: A Váróczi család 18-19. századi

történetéből

Dr. Pozsonyi József – történész, családkutató: Az anyakönyvek szerepe,

jelentősége és megbízhatósága a genealógiai kutatásokban

Dr. Harmath Arisztid – genealógus: Új honfoglalás. Bevándorló családok

élete a török után

 

2. szekció: Hitélet és család

levezető elnök: Dr. Limbacher Gábor, Dr. Küllős Imola

Dr. Bárth Dániel Ph.D. Habil. – etnográfus: Egyház és házasság (szabályok, rítusok, hiedelmek)

Dr. Farkas Ferenc – nyelvész: Hitélet és család a Jászságban

Kajári Gabriella Ph.D.-hallgató – etnográfus: A családi kapcsolatháló szerepe a

gyimesi imakultúrában

Dr. S. Laczkovits Emőke kandidátus– etnográfus: Vallásos nevelés a bakonyi

és Balaton-felvidéki falusi közösségekben a XX. században

Dr. Kolumbán Zsuzsa – etnográfus: református család a XIX.. századi

Székelyföldön

Róna Tamás – rabbi Ne feledd, a csodalámpást háromszor kell megdörzsölnöd

 

3. szekció: Család a változó társadalomban

levezető elnök: Dr. Kaposi Zoltán, Dr. Szilágyi Miklós

Dr. Balázs Kovács Sándor – történész: A sárközi nagycsalád és a

születésszabályozás

Dr. Pozsgai Péter Ph.D. – történész: Munka és munkamegosztás a

hagyományos paraszti családokban észak-magyarországon (19–20. század)

Dr. Tamás Edit – történész: Egy nemessé lett család Bodrogzsadányban – a

Kecskemétiek

Dr. Vizi László Ph.D. – történész: A szilvágyi Benárd család története a viharos

20. században

Dr. Gaál Zsuzsanna Ph.D.– történész: A siker természetrajza.

A Gindlyek három nemzedéke

 

Dr. Herbály Katalin Ph.D. – közgazdász: A nők és a családok szerepe a vidéki térségekben

Dr. Deáky Zita kandidátus Habil. etnográfus: A gyermekmunkát meghatározó

tényezők Magyarországon a 19-20. században

Gatti Beáta – Ph.D.-hallgató, etnográfus: Egy bukovinai székely család - a kéziratok tükrében

Szalma Annamária – Ph.D-hallgató - etnográfus: A fénykép a mindennapi

életben

 

Egyéb programkínálat: - Családfák, nemzetségtáblák a Nagykunságban – c. kiállítás

- Könyvbemutató a JNSZ M. kiadványokból

- Könyvvásár a család témakörű könyvekből

-

18.30-20.00 óra: Vacsora, baráti beszélgetés

Szeptember 17 (szombat)

Helyszín: Tiszaparti Római Katolikus Iskola és Gimnázium Szolnok Tiszaparti

sétány 4/a

10- 12 óra: SZEKCIÓÜLÉSEK

1. szekció: A hagyományos család története, genealógiája

levezető elnök: Dr. Horváth László, Dr. Örsi Julianna

Dr. Örsi Julianna kandidátus habil. – etnográfus: Jegyzőgenerációk. Az

értelmiségi családok szerepe a mezővárosok fejlődésében

Dr. H. Bathó Edit Ph.D.– etnográfus: Anyakönyvi adatok a 17-19. századból

néhány nevezetes jászberényi család történetéhez

Kiss Erika – helytörténész: A jászberényi Fecske család története

Dr. Szalay Annamária – családkutató: Katonagyógyszerészet az I. világháború

idején, családi vonatkozásokkal

Dr. Bartha Júlia Ph.D. – etnográfus: Amit Isten egybe kötött, ember azt szét

nem választhatja…. Törvényszéki esetek a 18. századi

Jászkunságon

Fodor István Ferenc – helytörténész: „Megvan a szép madár, de nincsen fészek!”

2. szekció: Hitélet és család

levezető elnök: Dr. Lackovits Emőke, Dr. Bárth Dániel

Dr. Limbacher Gábor Ph.D.– etnográfus: Szent Család, magyar szentcsalád,

magyar család

Szőke Attila – Szőke Etelka – ref. lelkészek: Egyházunk család- és

házassággondozása lelkigondozói szempontból

Dr. Szegő Ágnes Ph.D. – történész: A hagyományos zsidó családi élet és a

tiszafüredi zsidóság családrekonstrukciója

Dr. Vincze Kata Zsófia Ph.D. – folklorista: Házasságtörés, vágy és csábítás az ortodox zsidó hagyományban

Robert Friedrich Hecker – lelkész: Az autokeirikus dialógus, mint a

posztmodern családi rendszer regenerálódásának kulcsa

György Réka egyetemi hallgató –etnográfus: „Vigyél vissza Krisnához”

párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben

 

3. szekció: Család a változó társadalomban

levezető elnök: Dr. Herbály Katalin, Dr. Györgyi Erzsébet

Dr. Györgyi Erzsébet Ph.D.- etnográfus: Családtörténet és alkotói

életművek kutatása családi és szakmai erők

egyesítésével

Dr. Farkas Judit – etnográfus: A magyar ökofalvak családmodellje és annak megvalósulása

Dr. Bárkányi Ildikó – etnográfus: A zsebpénz. A gyermekek és fiatalok

pénzkezelése Öttömösön a 20. század második felében

Dr. Zakariás Erzsébet – etnográfus: Funkció és struktúra viszonya az

erdővidéki családban

Horváth István – történész, etnográfus: Családi ünnepeink metamorfózisa a Kádár-korszakban

Szendrei Eszter – Ph.D-hallgató - etnográfus: Dilemmák a rendszerváltás után.

A társadalmi változások szerepe a családok életében

 

12-13 óra: PLENÁRIS ÜLÉS – KONFERENCIAZÁRÁS

Dr. Bíró László a Püspöki kar családügyi referense: Hit és család

13-14 óra: ebédszünet

14-17 óra: NEMZETI ÖRÖKSÉGÜNK – Szolnok templomai, múzeuma, műemlékei –

városi séta

- Kirándulás Kenderesre (Horthy kastély, Pantheon)

19 óra: MISE, CSALÁDI KONCERT a Belvárosi Római Katolikus Templomban

 

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 04. csütörtök, 11:09