Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Mazsolák Magyar nyomok 2.

Magyar nyomok 2.

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Magyar Nyomok 2.

Avanti ragazzi di Budapest! Előre budapesti srácok!

Az 1956-os magyar forradalom eseményeit az olasz közvélemény is élénk érdeklődéssel és szimpátiával követte. Ahogy Szőnyi Zsuzsa írja, az olasz nép nem feledte el, hogy 1849-49-ben a magyarok Türr István és Tüköry Lajos vezetésével a Garibaldi-féle szabadságharc segítségére siettek.

Minden olasz politikai csoportosulás –természetesen a kommunisták kivételével...- támogatta a forradalmár magyar ifjakat, az eseményeket október 26-án még a parlamentben is megvitatták, melynek eredményeképpen az olasz külügyminiszter, Gaetano Martino kormánya nevében felemelte szavát a szovjet tankok budapesti megjelenése ellen. Beszédét a képviselők állva hallgatták végig, s többször tapssal szakították félbe. A november negyedikén bekövetkezett szovjet beavatkozás után két nappal újabb parlamenti ülésen tárgyalták a fejleményeket. Ennek hatására Olaszország az ENSZ közgyűlésén is felszólalt, ahol amellett, hogy elítélte a szovjetek közbeavatkozását, nemzetközi fellépést is javasolt úgy a Szovjetunió, mint a Kádár-kormány ellen. Az amerikai és orosz fél között, a szuezi válság megoldására kötött hallgatólagos megállapodás azonban a nyugat-európai nagyhatalmakat is passzív álláspontra kényszerítette.

A magyar forradalom híre egész Itáliában szolidaritási hullámot indított el. A politikai pártok, szakszervezetek és különféle más társadalmi csoportosulások sajtónyilatkozatait országszerte követték a tiltakozó megmozdulások, a diáktüntetések. Példának okáért a Giovane Italia nevű, antikommunista diákokat tömörítő szervezet október 25-től kezdve három héten keresztül szervezett tüntetéseket Rómában, melyeken olykor tízezer diák is részt vett. A történeti források szerint ekkor nemegyszer a rendőrségnek is be kellett avatkozni, hogy megvédjék a szovjet nagykövetséget valamint a kommunista L’Unita nyomdáját.

A Vöröskereszt irányításával véradási akciók indultak szerte az országban, s azt gyógyszerekkel, kötszerekkel és élelmiszerekkel egyetemben az olasz honvédelmi minisztérium által rendelkezésre bocsájtott két repülőgéppel juttatták el Bécsen keresztül hazánkba.  A torinói kórház egy tíz orvosból, hat ápolóból és harmincfős segédszemélyzetből álló mozgó elsősegély egységet küldött fővárosunkba, melynek finanszírozását a Fiat cég vállalta magára. A szicíliai régió is részt vett az adományozásban, ők tíz vagon narancsot és citromot küldtek a felkelőknek.

Az eseményeket természetesen a katolikus egyház sem hagyta szó nélkül. XII. Pius pápa Luctuosissimi eventus kezdetű, az egész világhoz intézett enciklikáját október 28-án minden olasz templomban kihirdették a szentmisén, ami után a következő napokban -a helyi önkormányzatok képviselőinek részvételével- az ország minden részén gyászmiséket tartottak a magyar halottak lelki üdvéért. A pápa újabb, november ötödikén kelt enciklikájában (Datis nuperrimus) ismét elítélte a szovjetek beavatkozását, míg Milánó püspöke, Giovanni Battista Montini, a későbbi VI. Pál pápa éjjeli fáklyás körmenetben imádkozott a hívekkel együtt a forradalmárokért és vállán vitte a legigázott Magyarország szimbolikus keresztjét.

A magyar forradalom leverését általános döbbenettel fogadta Itália. A november nyolcadikán Rómában szervezett óriási tömegtüntetésen a talján nép olasz és magyar zászlókkal, Szent István, Hunyadi János és Mindszenty József bíboros képeivel vonult végig a városon, majd megkoszorúzta az Ismeretlen katona sírját.

Olaszország a forradalom menekültjeinek is segítő kezet nyújtott. Bár csak négyezer fő befogadására vállalt nemzetközi kötelezettséget, végül mintegy ötezren érkeztek, igaz, nagy részük később tovább vándorolt, próbálva megkeresni helyét a nagyvilágban. Az Ausztriából érkező menekülteket maga az olasz miniszterelnök fogadta Rómában, a Termini pályaudvaron. A himnuszok és köszöntés elhangzása után a tömeg szinte megrohanta a vonat szerelvényeit, s virágokkal és édességekkel halmozták el az ifjú forradalmárokat, akik később szállást is kaptak, majd olasz nyelvtanfolyamokat és munkalehetőségeket is szerveztek számukra. A bolognai, páduai és bresciai egyetemek ösztöndíjakat ajánlottak fel a továbbtanulni szándékozók részére, a hírneves olasz író, Ignazio Silone pedig magyar nyelvű újságot alapított a menekültek tájékoztatására és művelődésére. Számos képzőművészeti alkotás, vers, regény született a magyarok forradalmának megörökítésére.

Akad egy dal azonban, amely mind a mai napig az olaszok emlékezetébe tartja a pesti srácok, a magyar nép hősiességét, szabadságharcát. 1956 magyar szellemisége megihlette a FdG Trieste nevű zenekart, s Avanti ragazzi di Budapest címmel egy olyan nótát írt, ami manapság is általánosan népszerű. Népszerű, mégpedig az olasz futballstadionokban; olyannyira, hogy sok szurkolói ultra csoport indulójának is ezt választotta. Elsősorban a jobboldalhoz kötődő –így erősen antikommunista- római Lazio szurkolói dalolják, de érdekes mód gyakran felhangzik az ősi rivális, a Róma szurkolóinak szájából is. Éneklik még a milánói Internazionale drukkerei is, s nem ritkán felcsendül az alsóbb osztályú labdarúgó csapatok stadionjaiban is. A dal forradalmunk ötvenedik évfordulója óta reneszánszát éli.

Íme, az induló szövege olaszul majd anyanyelvünkön:

Avanti ragazzi di Budapest!

Avanti ragazzi di Buda
avanti ragazzi di Pest
studenti, braccianti, operai,
il sole non sorge piu` ad Est.

Abbiamo vegliato una notte
la notte dei cento e piu` mesi
sognando quei giorni d'ottobre,
quest'alba dei giovan'ungheresi.

Ricordo che avevi un moschetto
su portalo in piazza, ti aspetto,
nascosta tra i libri di scuola
anch'io portero` una pistola.

Sei giorni e sei notti di gloria
duro` questa nostra vittoria
ma al settimo sono arrivati
i russi con i carri armati.

I carri ci schiaccian le ossa,
nessuno ci viene in aiuto
il mondo e` rimasto a guardare
sull'orlo della fossa seduto.

Ragazza non dirlo a mia madre
non dirle che muoio stasera
ma dille che sto su in montagna
e che tornero` a primavera

Compagni noi siam condannati,
sconfitta e` la rivoluzione
fra poco saremo bendati
e messi davanti al plotone

Compagno il plotone gia` avanza,
gia` cadono il primo e il secondo
finita e` la nostra vacanza,
sepolto l'onore del mondo

Compagno riponi il fucile
torneranno a cantare le fonti
quel giorno serrate le file
e noi torneremo dai monti

Avanti ragazzi di Buda,
avanti ragazzi di Pest
studenti, braccianti e operai,
il sole non sorge piu` all'Est.

Előre budapesti srácok!

Előre budai srácok,
előre pesti srácok,
diákok, földművesek, munkások,
a nap nem kel fel többé keleten.

Száz éjszakát virrasztottunk át,
és hónapokon át álmodtunk
azokról az októberi napokról,
a magyar fiatalok hajnaláról.

Emlékszem, volt egy puskád,
lehoztad a térre, vártam rád,
a tankönyveim közé rejtve
én is hozok egy pisztolyt.

Hat dicsőséges nap és hat dicsőséges éjszaka
a győzelmünk idején,
de a hetedik nap megérkeztek
az oroszok a harckocsikkal.

A tankok összetörték a csontokat,
senki nem hozott segítséget,
a világ csak figyelt
az árok szélén ülve.

Leány, ne mondd el édesanyámnak,
ne mondd el neki, hogy ma este meghalok,
de mondd neki, hogy a hegyekben vagyok
és hogy tavasszal visszatérek.

A bajtársaimmal elítéltek vagyunk,
elveszett a forradalmunk,
nemsokára megkötöznek
és a kivégzőosztag elé állítanak minket.

A bajtársaim már az osztag előtt állnak,
elesik az első, a második,
véget ért a szabadságunk,
eltemetve a világ becsülete.

A bajtársak elrejtik a fegyvereket,
majd visszatérnek énekelve az indulókat,
azon a napon, amikor felsorakozunk,
és visszatérünk a hegyekből.

Előre budai srácok,
előre pesti srácok,
diákok, földművesek, munkások,
a nap nem kel fel többé keleten.

 

http://www.youtube.com/watch?v=nIat-_cmhR4

http://www.youtube.com/watch?v=fQAAb6c7vjQ

Források:

Csorba László-Walcz Amarylisz: Szimpátia és pártharcok Olaszországban. História 2006/2.

http://www.historia.hu/archivum/2006/0610_02.htm

M. B.: A forradalom emlékét őrzik az olasz ultrák.

http://mindennapi.hu/cikk/sport/a-forradalom-emleket-orzik-az-olasz-ultrak/2011-10-23/8803

Szőnyi Zsuzsa: Az 1956-os Forradalom visszhangja Olaszországban.

http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2012-07-30-20-33-02/2012-07-30-20-39-52/a-fuezetek/mtf-15?id=979#.UMMm2We68jo

 

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2016. október 09. vasárnap, 08:50