Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Szellemi néprajz Egyéb Menjünk el a látására

Menjünk el a látására

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Menjünk el a látására

Betlehem a római katolikus templom mellett, Visonta, 2011. Kürtössy Péter fotójaSzűz Mária és Szent József el kellett menjenek Betlehembe, mindenki, aki odavaló származású, el kell menjen a béiratkozásra, számba veszik a népet. Mind a kettő betlehemi volt, József es, Szűz Mária es odavaló vót, s most el kell menjenek. Pont arra az üdőre jött a szülés, de nem találtak, az egész városban nem találtak helyet, hogy valaki béfogadta vóna, hanem a városon kívül vót egy rongyos istálló, elhagyott. Oda szoktak az utasok eső ellen s minden ellen bészállani, oda kellett elmenjenek, bészálljanak, senki el nem fogadta őket.

A napkeleti királyok, sugallatot kaptak ők es, a csillagtól. Látták a csillagot. S mind a három király látta. Pedig nem egy országba valók voltak. Ők három országba, s azt a csillagot látták, azt a nagy csillagot, s azt mondták így magukba:

-Itt kell legyen születés valahol, el kell menni felkeresésére.

Most elindult egy, s ahogy mentek az úton, összetalálkoztak hárman. Három országból egybe jöttek. De a csillag megyen mindig előttük, ők mennek a csillag után, s mikor elérték, megközelítették azt a hellyet, Betlehem felé, a csillag eltűnt. Nem tudták, hogy hova menjenek tovább. Akkor Heródes vót az országvezető, avval bémentek hozzá, hogy hát valamit tőlle kell tudjanak.

-Új király született, itt láttuk a csillagát, szeretnénk megtudni, hogy hol van az a csillag, hol állott meg. Valamit tudnak-e róla? Jósolnak-e valamit?

Akkor Heródes hamar összegyűjtötte az összes vén zsidókat, azokat az írástudókat, s előszedték azt a sok iratokat, s mindent, s azokat nézték, számlálták, nézték, s hát úgy van írva:

-Betlehem, Júda városa, nem vagy minden népnél csekélyebb, mert belőled fog születni a világ megváltója.

Itt aztán behítták a királyokat, aztán megmondták nekik, hogy menjenek Betlehembe, hogy ott érdeklődjenek, mert ott többet fognak tudni. Mert úgy írja, hogy ott születik meg, arrafelé.

Na, ők eljöttek, s ahogy kijöttek onnat Heródestől, a csillag mindjárt megmutatkozott nekik. A csillag ment előre, s ők mentek utána, s addig mentek, ahol a csillag megállott.

A csillag megállott ott, ahol Jézus meg vót születve. Ők oda bémentek. Jézus immár most nem abba helybe született, lehetett három napos es.

Az istállóban bizony hideg vót, hát ugye se ablaka, se ajtaja, s szamarak vótak ott. Hát most kéne egy kis tüzet tenni, ott van a szegény beteg asszony, még ágya sincs, ahova lefeküdjék. Elment József, nem messze vótak a juhok, s ott vótak pásztorok a juhok mellett. Olyan hamis kutyájuk volt, hogy senki oda közel nem mehetett. S József szép lassacskán elment, s odamegy, s a kutyák nem ugatták meg. Meg nem ugatták. S avval odament, azok megijedtek, hogy ilyen hamis kutyák, és nem ugatták meg azt ott.

-Szénért jöttem, újszülött van ott, szénért jöttem, egy kis tüzet vegyek.

Akkor vett onnan szenet és elgyütt, de a kutyák nem bántották. Aztán, hogy ő elvitte azt a szenet, ott aztán tüzet tett.

Nemsokára az angyalok megjelentek a pásztoroknak. Énekelték, hogy:

-Dicsőség, keljenek fel, s menjenek Jézus születésire, ott van a jászolba, a rongyos istállóba, ott fekszik a jászolba a világ megváltója.

-Halljátok-e –azt mondja, mert ők megijedtek, amikor az angyalnak a szavát hallották-, mit mond az angyal? Keljünk csak fel, s menjünk el a látására!

A szent család. Mákgubó. 2016. Fotó: Benedek CsabaElmentek a látására, meg es találták, úgy, ahogy az angyal nekik mondta.

Aztán ott járt ez a három szent király, vitt ajándékot. Jézusnak vittek a pásztorok es. Ki sajtot, ki báránykát, ki mit tudott, hát vitt.

Imádkoztak ezek a királyok, s aztán elbúcsúztak, mentek vissza az országikba. Ők immár látták az újszülött királyt. Azt mondta Heródes nekik, mikor eltávoztak onnat:

-Hogyha megtaláljátok, akkor gyertek vissza hezzám, és mondjátok meg nekem, hogy hol született, hogy én is elmenjek, én es imádjam.

Elég az, hogy az angyal álmukban megjelent, és azt mondta, hogy vissza ne menjenek Heródeshez, mert az rosszat forral a lelkibe, meg akarja öletni az újszülött királyt, a gyereket! S ne menjenek vissza, térjenek más útra!

Aztán más úton elmentek a királyok.

Elmondta Gáspár Antalné Palkó Mária, született 1900-ban, Magyarnemegyén (Beszterce-Naszód megye).

Forrás: Lammel Annamária- Nagy Ilona: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek. Gondolat Könyvkiadó. Budapest, 1985. 267-270.

Módosítás dátuma: 2016. december 26. hétfő, 09:11