Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Szellemi néprajz Népi játékok

Adatok a fehérgyarmati gyermekjátékokhoz

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

Adatok a fehérgyarmati gyermekjátékokhoz

Harmadik-negyedik elemibe járhattam Fehérgyarmaton, amikor az utcabeli, velem egykorú gyermekek társaságában gyakran elhangzott az alábbi, többszörösen becsapós párbeszéd. Négy-öt gyerek közül egyszer csak megszólalt valaki:

- Fingottam! (Néha valóban hallatszott és érzett is).

Mire valaki gyorsan, könyörgő hangon rávágta:

- Add nekem!?

A fingos bejelentette sajnálkozva:

- De már Zsigának adtam…

Ismét kérlelve mondja az előző:

- Kérd vissza!

A fingos sajnálkozva legyint:

- Ne bántsd szegényt, hadd igya!

 

A társaság jól szórakozott, akárhányszor ismétlődött meg. De a játék kockázatos is volt, mert a rendes menettől könnyen el lehetett térni és mások nevettek, mások kárára. Ugyanis ha valaki nagy hangon bejelentette, netán produkálta is a tényt így is alakulhatott:

- Fingottam!

- Idd meg mind! – vághatta rá a kórus. Vagy alakulhatott így is:

- Fingottam!

- Add nekem!?

- Neked adom szívesen!

 

Fehérgyarmat, 1948-49. táján. Később másutt is hallottam Debrecen, Mezőtúr, Tiszakürt

 

Kőkányulás, likbavágás és a görgőzés

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

Kőkányulás, likbavágás és a görgőzés

A gyermekvilágot egy olyan közöttünk élő kis társadalmi rétegnek foghatjuk fel, melynek közösségi életét a játék törvényei szabályozzák. A játékok fő mozgató erejének a felnőtt életre való készülődést tekinthetjük, tehát igen fontos társadalmi és lélektani szerepük van. A testi és szellemi adottságok folytonos gyakorlása, fejlesztése mellett megnyilvánul ugyanis a törekvés önálló közösségek kialakítására is. A gyermekek fejlődő szervezete kiválasztja és felhasználja a környezet adottságait képességei (érzékszervek, erő, ügyesség, alkotó hajlamok) fejlesztésére, ugyanakkor hatalmas ütemben fejlődik a társas élet kialakítása is. A barátkozás, vetélkedés, közösségi érzés, a morális és esztétikai érzék fejlesztése mellett fontos a szabálytudat kialakulása is.
A gyermekek leggyakrabban önellátóak, eszközeiket maguk készítik az őket körülvevő emberi- és természeti környezetből: elhasznált munkaeszközökből, csontból, sárból, homokból vagy növények különféle részeiből. Így természetes, hogy a húsvéti hímes tojások is a játék részeivé váltak, melyet Fekete István írt le egyik elbeszélésében.
„Tudod-e, mi a kőkányulás? Hát a likbavágás , hát a görgőzés?
 Ha mindezt nem tudod, keveset tudsz, és el se tudod képzelni, hogy a templomban is lehet verekedni bűntelenül, sőt büntetlenül, ha – nem veszik észre. De nem veszik észre, mert a verekedés az orgona mögött történik, lehetőleg csendben, és nem látja senki, legfeljebb az Égiek, akik szemet hunynak a leszakadt gombok és zsebek hiányosságain, mert verekedő ifjainkat a harangozás körüli szent buzgalom hevíti.

Módosítás dátuma: 2012. április 07. szombat, 08:31 Bővebben...
 

Kiolvasók Felsőgödről 2

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

Kiolvasó gyermekjátékok Felsőgödről 2


Korábban írtunk már a felsőgödi kiolvasókról ITT. Most újabb csokorral adunk közre ezekből. Szintén a felsőgödi József utcai óvodában használtuk ezeket a 70-es évek közepén, végén.


Éni-péni
Jupi-téni
Effer-geffer
Gumi-néni
Iszli-pó
Iszli-pó
Tevagy-afo-gó!

Lemen-temén-apin-cébe
Vajat-csipe-get-ni
Utá-namjött-édes-anyám
Pofon-vere-get-ni
Nád-közé-bújtam
Nád-sípot-fújtam
Azén-sípom-így-szólt:
Dí-dá-dú
Tevagy-aza-nagy-szá-jú!

Módosítás dátuma: 2011. október 10. hétfő, 17:52 Bővebben...
 

Kiolvasók Felsőgödről

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

Kiolvasó gyermekjátékok Felsőgödről

A felsőgödi (Pest megye) József utcai óvodában gyermekkorunkban mi is számos kiolvasót mondtunk.

A korábban Szabó László által itt említett Apa-cuka román nyelvből gyermekszáj által félrehallott kezdetűt mi is mondtuk:

Apa-cuka

Funda-luka

Funda-kávé

Kaman-duka

Ap-cuk

Funda-luk

Funda-kávé

Kaman-duk!

Nálunk azonban a főváros-vidéki konfliktust kiválóan szemléltető Ecem-pecem-pesti-nő kezdetű volt a legáltalánosabb:

Ecem-pecem

Pesti-nő

Nagypo-fáját

Festi-ő

Piros-ra

Sárgá-ra

Tevagy-aza-nő!

Ennél a rövid rigmusnál mindkét kezet marokba szorítva előre kellett tenni, s akire jutott az utolsó szótag, annak az egyik keze kiesett a játékból. Addig ment a kiszámoló, míg az utolsó marok maradt egyedül. Az 1970-es évek közepén használtuk.

 

Módosítás dátuma: 2011. október 05. szerda, 09:48
 

Személyes névmások ragozása Fehérgyarmaton

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK RAGOZÁSA, FEHÉRGYARMAT 1950 ELŐTT

Énekelek

Tekeregsz

Ődöng

Ministrálunk

Tivornyáztok

Őklendeznek

Szatmárban, Szabolcsban ekkor és később is széltében ismert.

Módosítás dátuma: 2011. október 05. szerda, 09:47
 
További cikkeink...


1. oldal / 2