Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Szószedet a, á, b, Augusztus 5. Szent Emid

Augusztus 5. Szent Emid

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Augusztus 5.

Szent Emid

Szent Emid, (Emigdius, Emygdius, Emőd) Ascalum (Asconi Piceno) püspöke, aki 300 körül élt. Pogány családban született. Szülei akarata ellenére megkeresztelkedett, majd Milánóba menekült, ahol társaival, Euplusszal, Germanusszal és Valentinusszal Maternus püspök pappá szentelte. Később püspök lett és Ascalum-ba ment. A város lakói ősidőktől kezdve patrónusuknak tisztelték. 1703-ban földrengések pusztítottak Itáliában, Ascalumot azonban elkerülték. A lakosság ugyanis három hónapon át böjtölt, imádkozott, vezekelt, hogy az Úr Emigdius érdemeiért vegye oltalmába. Ennek köszönhetően a földrengések ellen közbenjáró szentek egyike. Harminc éves korában, 309-ben Diocletianus császár keresztényüldözése által szenvedett vértanúságot, ezért fiatalon és püspöki ornátusban ábrázolják. Lefejezésének napján, augusztus 5-én tartják ünnepét.

Hazánkban is segítségül hívták, így a komáromi földrengés (1763) idejében, de máskor is. Az 1763-as magyarországi földrengés epicentruma valahol a Komárom–Győr vonaltól északra lehetett. A feljegyzések tanúsága szerint Ácson és Bábolnán is pusztított a katasztrófa, s ekkor dőlt romba a zsámbéki bazilika is. A legnagyobb károk Komáromot érték: 63 ember vesztette életét, 120-an sebesültek meg, az épületek egyharmada romhalmazzá vált, 7 templom ment tönkre.

Győrben szintén jelentős károk keletkeztek, s egy ember meghalt. Több elő- és utórengést is feljegyeztek. A pusztítás viszontagságait egy helyi karmelita szerzetes naplója örökítette meg. Az ottani lakosok a további károk elkerüléséért, hathatós védelemért fordultak a szenthez, s ezért kérték közbenjárását. Óbuda földesura, gr. Zichy Miklósné Berényi Erzsébet az 1763-as, Budát elkerülő földrengés emlékére és Néri Szent Fülöp tiszteletére emeltetett szobrot.

Egy barokk fametszeten díszmagyarba öltözött térdelő alakok könyörögnek hozzá:

 Dicsőséges Szent Emid, imádkozzál érettünk.

Föld romláskor el-ne hadgy, szóllj Istennél mellettünk.

A S. Congregatio Rituum a gyakori földrengések távoltartása céljából a rozsnyai egyházmegye részére október 15. napjára engedélyezte Emigdius kultuszát és zsolozsmáját (1835).

Szent Emidről Faludi Ferenc [1] (1704-1799), jezsuita szerzetes, a magyar rokokó irodalom jeles alakja írt verset. Tiszteletének friss lelki élményét Rómából hozhatta magával, ahol öt esztendőn át volt a Szent Péter templom magyar gyóntatója:

 

XXVIII. Ének. Szent Emidhezz.

 

O Szent Emid! hired nagy,

Tsoda tévő Mártír vagy:

Te nevedben sok gyógyult,

Inségeből szabadult.

 

Kérésedre, Drága Szent:

A’ föld indúlástól ment:

Olasz Ország a’ tanú,

Sok más váras, és falu.

 

Mi is hozzád járúlunk,

Lábaidhoz borúlunk;

Nagy hatalmú Szent Emid!

Kérésünket égbe vigyd.

 

Te légy a’ mi Szó szóllónk,

Föld rémülvén Óltalmunk:

Enyhitsd Urunk’ haragját,

Távoztassad ostorát.

 

A szent tiszteletének paraszti utókoráról nincs tudomásunk.[1] Faludi életműve néprajzkutatóink számára is értékes. Szerb Antal írja róla: „Faludi Ferenc mint versíró, a rokokó-szellem könnyed gráciáját hozza haza Olaszországból és német olvasmányaiból. Kecses pásztorkodásaiban, finom udvari hódoló verseiben, új ritmusú Fortuna-elmélkedéseiben az importált játékos versforma természetes bájjal közeledik a népi formához. Ez a közeledés tudatos: Faludi jegyzőkönyvvel jár a világban, gyűjti a magyar nép ízes szólásmondásait, ami iránt a XVI. század óta elveszett az érzék. Ily módon előkészíti a század végi megújulás útját.” (Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1986. 202.)

 

Irodalom:

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I-II. Szent István Társulat, Budapest, 1977.

Soós Sándor: Szent Emid (Emőd, Emigdius, Emygdius) tiszteletéhez: Egy 1764-es rézmetszetes imalap és Faludi Ferenc s. j. költeménye

http://tuskesanna.eu/international/node/65

http://real.mtak.hu/7579/1/2.038.pdf

http://lexikon.katolikus.hu/E/Emigdius.html

Módosítás dátuma: 2017. augusztus 05. szombat, 07:37