Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Munkacsere

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Munkacsere: a gyalogmunka, igás munka és a gépi munka megfelelő és a szokásjog által jóváhagyott arányú kölcsönös kiegyenlítése. A gyalog emberek a közösség valamelyik igával vagy géppel rendelkező tagját megkérik, hogy segítse ki őket szerszámával, igájával végezze el a szükséges munkát, majd ő ezt gyalogmunkával visszasegíti. A különböző szerszámokkal végzett munkák időtartamát veszik alapul, s többnyire akkor is egy egész napot számítanak, ha nem töltötte ki a munkanapot. A ~ a századforduló tájékán vidékenként, sőt közös­ségenként is igen eltérő számítási arányokat mutatott. A peremvidékek kis falvaiban az alkalom-alkalomért elv is ismeretes volt még, az Alföldön, Dunántúlon pedig 1 igás napért 4 gyalogos napot is szá­mítottak. - Ha a ~ nagyon aránytalan, akkor —>ledolgozásnak minősül. A munkát cserélők között állandósulhat a viszony, évtizedeken át is együttműködhetnek. Jellegzetes és szilárd kapcsolat alakul ki Ek-Mo.-on a gazda és a kepés (arató) között a sorozatos ~ alapján. A ~ a kapitalizmus idején a kis- és középparasztság munkaszervezetét általánosan jellemezte, s mindkét réteg szempontjából egyaránt nagy gazdasági jelentősége volt. A felszabadulás után, a földhöz juttatott parasztság igaerő hinya miatt, amelyet a háborús pusztítások csak fokoztak, a ~ különös jelentőségre tett szert. (—>még: gyalogmunka, —>igás munka) - Irod: Szabó László: A paraszti munkaszervezet és társasmunkák a Zempléni-hegyvidéken (Népr. Ért., 1965); Fél Edit-Hofer Tamás: Arányos és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban (Népr. Közi., 1967).