Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Szószedet m, n, ny, Munkaszervezet területi típusai

Munkaszervezet területi típusai

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Munkaszervezet területi típusai: A ~t a munkaszervezet alapformáinak (—>munkaszervezet alapformái) egy nagyobb területre jellemző jelleg­zetes aránya, belső összefüggései alapján határolja el a néprajzi kutatás. A ~nak kialakításában döntő szerepet játszik a családtípus (kiscsalád, nagycsalád), illetve ennek munkaszervezete, mint a paraszti munkaszervezet alapja. A ~nak belső szerkezete történeti korszakon­ként változik, s ezzel egy bizonyos korszakra jellemző, a tudományos kutatás által elhatárolt ~ érvényüket veszíthetik. A néprajzi kutatás a ~t csupán a mai Mo. politikai határai között, a Dunán inneni területen vizsgálta meg, s időben a XIX. sz. második és a XX. sz. elsőfelében tekinti érvényesnek. A négy nagyobb típus a következő: 1. Hegyvidéki nagycsaládos terület (Északi-középhegység, a Bódva-völgy és az Abaúj-Zempléni hv. kivételével). Itt a múlt században döntő súlya a nagycsaládi munkaszervezetnek volt, s mellette kisebb mértékben, társadalmi rétegektől függően kapott egyéb munkaszervezeti alapforma szerepet. A XX. sz.-ban a kiscsaládi és a vérségi alapokon nyugvó társasmunkák uralkodó jellege határozta meg. Egyéb munkaszervezeti alaptípusoknak kis jelentőségük volt. 2. Bodrogközi nagycsaládos terület (Bodrogköz). A múlt században a terület munkaszervezetét a nagycsaládi munkaszervezet és a hosszúudvarok lokális alapú társas­munkái jellemezték, s más munkaszervezeti alaptípusoknak kisebb szerepük volt. A XX. sz.-ban a kiscsaládi és a lokális alapokon nyugvó társasmunkák uralkodó jellege az egyéb munkaszervezeti alap­formák csekélyebb jelentősége határozta meg a Bodrogköz munkaszer­vezetét. 3. Északkeleti kiscsaládos terület: (Szatmár, Bereg, Szabolcs m., a Sárrét, a Bódva völgye, s az Abaúj-Zempléni hv.). A vizsgált időszakban a kiscsaládi munkaszervezet, a lokális alapú társasmunkák, bizonyos típusú ledolgozások uralkodnak, a bérmunkák kis jelentő­ségűek. 4. Alföldi kiscsaládos terület (a Dunán inneni terület egyéb részei). A kiscsaládi közösségek bomlófélben lévő munka közössége, a részműveléshez kötött ledolgozás különböző formái és a bérmunkák jellemzik. A társasmunkák jelentősége gazdaságilag csak bizonyos ré­tegeknél számottevő. (—>még: munkaszervezet, munkaszervezet kuta­tása). - Irod: Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX-XX. században (Szolnok, 1968).