Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Szószedet s, sz, Szövetkezés

Szövetkezés

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Szövetkezés: 1. Két vagy több gazdaság vagy üzemág együttműködésének tudatos összehangolása meghatározott célból, közmegegyezéssel kidol­gozott szempontok szerint (pl. közösen vásárolnak cséplőgépet, s annak jövedelmét megfelelő arányban egymás között elosztják; két gazdaság a termékek rendszeres vásárra fuvarozását összehangolja). A ~ általában vagy nagyobbrészt független a kialakult hagyományoktól. A gazdákat a ~re a pillanatnyi gazdasági érdekek, lehetőségek vagy kényszer szorítja rá. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy bizonyos érvényben lévő normák befolyásolják a ~ alapját stb.). 2. Heckenast József helytelenül a társasmunkákat ~nek tekinti azon az alapon, mert bennük a szövetkezetek kezdetleges formáit véli felfedezni. A társas­munkák és a szövetkezetek között genetikus kapcsolat nincs. (—>társasmunkák). - Irod; Szabó László: Ethn (1965); Heckenast József: Szövetkezések a századforduló paraszti gazdálkodásában (Bp., 1969),