Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Tárgyi néprajz Gazdálkodás Tükör, melybe bepillantva, eszébe jutnak a gazdaembernek hónapokként való dolgai anno 1905. November

Tükör, melybe bepillantva, eszébe jutnak a gazdaembernek hónapokként való dolgai anno 1905. November

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Tükör, melybe bepillantva, eszébe jutnak a gazdaembernek hónapokként való dolgai anno 1905.

November

„Fütyül a szél, az idő már őszre jár,

Szebb hazába megy vigadni a madár.”

(népdal)

Faültetés, 2014, Cserépfalu, Benedek Csaba fotójaHáz és udvar. Ha talán az épület tatarozásával itt-ott megkéstünk volna, pótoljuk a mulasztottat, mert különben a hiba a télen át annyira megnövekszik, hogy sokszoros költségbe kerül. Szintén tisztogatjuk, javíttatjuk a gazdasági gépeket és eszközöket, a csiszolt fémrészeket olajozván vagy befaggyúzván, az egyéb fém- és farészeket olajos festékkel befestvén.  Széna- és szalmakazlakat, valahányszor az idő vagy a varjuk megbontják, állítsuk helyre, nehogy a nedvesség beléjük férkőzzék. Télire szánkótalpakról gondoskodjunk, mert ezekkel könnyebben megy a trágya ki- és a fa befuvarozása. A magtárban forgatunk, rostáltatunk, triöröztetünk, kukoriczát, burgonyát átválogatjuk, a hibásat feletetjük.

Szántóföld, rét, legelő. A míg az eke ki nem fagy, folytatjuk a mély szántást a tavasziak alá és ugarföldeken. Ha fagy jön, trágyát hordunk és azt azonnal teregetjük is. A réteket legeltetjük, de deres rétre ne hajtsuk az állatot, s azonkívűl a kihajtás előtt az istállóban etessünk. A réten az egyengetést, vakandtúrások elsímítását, vízlevezető és egyéb árkok készítését a fagy előtt végezzük. Ha még most is maradt volna vetni való, ne feledjük, hogy ily későn már a rendesnél sürűbben kell vetni.

Állattartás. A mint a nehezebb mezei munkák elvégződtek, az igás lovaknak a nehéz munkaidőszakban adott abrakadagjából le lehet vonni. A vemhes kanczáknál ellenben a szeptember óta felszaporított zabadagot folyvást adni kell ezután is. A vemhes kanczákkal most már kiméletesen bánjunk, azonban naponta be kell fogni őket, de csak könnyebb munkákra használva. A csikókat a futó karámokba naponta ki kell hajtani és pedig minél szebb az idő, annál hosszabb ideig hagyjuk künn és általában, ha csak nem valami zivataros az idő, mindennap kihajtassanak. Az istállók szellőztetésére szigorúan ügyeljünk. A jármos-ökrök takarmányozását is szűkebbre lehet venni, mihelyt a nehezebb munkák megszüntek. Hogy pedig a rövid napokon is minél jobban felhasznáhassuk az igás erőt, legjobb csak kétszer, reggel és estve felé etetni. A hizómarha is istállóra kerülvén, a gazda egész figyelmét megkívánja. Jó meleg istállóról, gondos, pontos etetésről s bő almozásról gondoskodva legyen. E hó folytán már a legelőre járó sertések is mindinkább kevesebb eleséget találván a mezőn, szintén benn takarmányra szorulnak. A kanoknak, a mint a mező elfogy, ½-1 liter ocsut kell adni s ha többé nem túrhatnak, ½- ¾- liter tengerit. A süldőknek pedig melyek szeptemberben el nem adattak, 100 darabra kell adni 1 ½- hektoliter kukoriczát vagy 1 hektoliter kukoriczát s 3 métermázsa répát. A júliusban felbúgott koczáknak azonban már több takarmány kell, miért is ezeknek egész fiadzásig minden 100 darabra 1 ¼- hektoliter kukoriczát vagy 1 ½- hektoliter árpát kell naponta adni. A fiadzás után pedig minden 100 koczára 3-3 ¼- hektoliter kukoriczát – vagy 2 ½- hektoliter kukoriczát s 3 ½- 4 métermázsa répát. A kanok a márcziusi malaczozás tekintetéből még e hónap folytán a koczák között maradhatnak.  

Baromfi. A baromfiak óljának melegnek s lehetőleg tisztának is kell lenni s e mellett adni kell azoknak szemes eleséget is és gondoskodni részökre elegendő s tiszta ivóvízről, ha azt akarjuk, hogy mielőbb megkezdjék a tojást. A tyúkól alját a tisztaság kedvéért többször be kell friss, tiszta homokkal hinteni.

Cölöpökből álló, fonott és deszka oldalú disznóól, Tiszafüred, 1967.Gyümölcsös. Ásás, rigolirozás, csemeték és vadonczok átültetése képezi most legfőbb teendőjét a gazdának. Sövények javítása, eleven sövények ültetése, szintén e hónapi munkálatok sorában foglal helyet. A fiatal fák derekát tövissel körül kell kötözni, vagy náddal, hogy a nyulak meg ne rághassák. Ezenkivül nagyon jó a fák törzsét és vastagabb ágait bemeszelni, ez által megmentjük azokat az elmohosodástól és sok kártékony rovart is elpusztítunk. A levelek lehullása után mindennemű gyümölcsfák átültethetők, mit is, míg a keményebb fagyok be nem állanak, folytatni kell. Ribizke- és köszmétedugványokat metszeni kell és télen át szabadba, homok közé rakni. A szabadban telelő füge- és egyéb fákat, melyek nálunk a szabadban a telet ki nem állják, be kell födni lombbal vagy pedig szalmával bekötözni. A tavaszi faültetések alá most kell a gödrök ásását végeztetni. A diófákat most kell tisztogatni, miután nedvök visszahúzódott; mert a tavaszi metszés ártalmas. A hernyózást folytatni kell.

Konyhakert. Nagyobb hidegek beálltával száraz lombbal vagy szalmatakaróval kell a petrezselyem-, téli endivia- és spenóttárgyakat betakarni. Az ásatást és egyéb mult hónapban említett földmunkákat míg lehet, folytatni kell. A szabadba elrakott gyökféléket lombbal betakarjuk és szép időben szellőztetjük.

Szőlő és pincze. Míg az idő kedvez, a homlitást folytatni lehet. A födés megkezdetik vagy folytattatik, úgyszintén a trágyahordás és karók felszedése is. Új telepítvények alá, ha az idő engedi, rigoliroztatni kell. Az oltóvesszők szedése folytattatik. A fehér borokat, melyek kierjedtek, fel kell tölteni; a mult évi fehér borok most huzatnak le negyedszer, a vörös borok pedig másodszor.

Méhes. A felesleges mézet szedjük ki, a méheket rakjuk el telelőre. Azonban folyvást szemmel tartsuk, hogy az egerek nem garázdálkodnak-e?

Forrás:

Kaszás Péter (szerkesztésében): A gazda ember tüköre. Jó tanácsok a szántóvetőnek és kertésznek az esztendő minden hónapjára. Budapest. Franklin-Társulat kiadása, 1905. 23-25. és 278.

Módosítás dátuma: 2014. november 07. péntek, 12:39