Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Tárgyi néprajz Közlekedés, teherhordás

Adatok a Nagykunság teherhordásához

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

Adatok a Nagykunság teherhordásához

K. Kovács László meghatározása szerint „teherhordás mindaz az emberi, állati, esetleg természeti erővel és helyváltoztató mozgással párosult vagy anélkül végzett megha­tározott célú (...) munka, amely arra törekszik, hogy valamit - akár élőlényt, akár élettelen tárgyat - egyik helyről a másikra juttasson.”[1] Felosztása szerint a teher­hordás történhet emberi erővel, cipekedéssel valamint állati erővel, jármüvek segít­ségével.[2] Dolgozatom e felosztás alapján mutatja be a Nagykunság népi teherhor­dását.

A magyar néprajztudomány régóta foglalkozik az emberi erővel végzett teherhor­dás módjainak és eszközeinek vizsgálatával. A módszeres kutatás megindítója Györffy István volt, aki a Magyarság Néprajzában külön fejezetben összegezte a témával kapcsolatos addigi ismereteket.[3] Jelentős kutatásokat végzett Gunda Béla[4], aki egy észak-szlovákiai település Zakarovce teherhordását írta le részletesen, s az adatokat elemezte társadalmi, gazdasági, történeti, nyelvtörténeti szempontok szerint.

A teherhordó eszközök kutatásával kapcsolatosan azonos szempontokra hívja fel figyelmünket Paládi-Kovács Attila[5]. Másik tanulmányában foglalkozik a batyuzás kérdéseivel, rendszerezi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alkalmazott batyuzó lepedők fajtáit[6]. Saját kutatási eredményei alapján megállapítja, hogy a vászonlepe­dővel háton való cipekedés a Kárpát-medencének csupán egy meghatározott terüle­tén volt ismeretes. Északon a szlovák-magyar nyelvhatártól a Duna vonaláig, ke­letebbre, a Mátyusföldtől Kárpátaljáig a batyuzás a meghatározó módja az emberi erővel végzett teherhordásnak[7]. Az Alföld területén pedig csak szórványosan mu­tatható ki.

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 09. kedd, 16:16 Bővebben...