Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Ezt olvasnia kell! Három Ötvös Nagy Ferenc könyvet ajánlunk olvasóink figyelmébe!

Három Ötvös Nagy Ferenc könyvet ajánlunk olvasóink figyelmébe!

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Három Ötvös Nagy Ferenc könyvet ajánlunk olvasóink figyelmébe!

ÖTVÖSMŰVÉSZET A kezdetektől napjainkigÖtvös Nagy Ferenc Jászkiséren született, ötvös-iparművész, etnográfus, muzeológus. Olyan ötvöstárgyakat készít, melyeken döntő fontosságú a zománc – mint anyag. Nevéhez fűződik néhány - már-már feledésbe merült - zománctechnika felelevenítése, többek között az erdélyi sodronyzománc, és az a jour (áttört-, ablak-) zománc. 1986-1996 között a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely művészeti munkatársa, 1996-2010 között ötvös művésztanár Debrecenben. Az általa újjáélesztett ötvöszománc-technikákkal kapcsolatos legfontosabb szakmai hitvallása: a zománcművészeti hagyományok megőrzése, ápolása, a művészeti oktatásba történő beépítése, új lehetőségek kidolgozása, kísérletezés, szakirodalomként történő megörökítése megjelentetése, a hazai ötvöszománc-művészet, európai rangra emelése. 1986-ban tagja lesz a MAOE-nek, 1992-ben a MKISZ ötvös szakosztályának. Alapítója a Tűzzománc Művészek Magyar Társaságának, a KKK (Kecskeméti Képzőművészek Közössége), a Debreceni Ötvöszománc Szimpóziumnak.

ÖTVÖSMŰVÉSZET A kezdetektől napjainkig

Scolar Kiadó, Budapest, 2011

„Noha az ötvösművészetnek évszázadokon keresztül történelemformáló szerepe volt, nagyon kicsi a szakirodalma, és összefoglaló szakmatörténeti munka sem készült eddig. A felnövekvő nemzedék szinte semmit sem tud az ötvösművészetről, mert nem került be sem a szakközépiskolai, sem az egyetemi művészettörténet tananyagába. A művészeti képzésben az ötvösök, fémművesek nem sajátíthatják el szakmájukat, és nem léphetnek a fejlődés útjára, ha a szakma történetét nem ismerik. Az ötvösművészetben a személyes alkotás és tevékenység nemcsak a puszta egyéni adottságok kifejlesztésével, kibontakoztatásával alakul ki, hanem a fennmaradt értékek megismerése által is. Ezzel az ötvösszakma-történettel a művészettörténeti oktatásban és az ötvösművészetért rajongó műértők táborában – remélhetőleg – nagy űrt sikerül kitölteni.”

FESTŐZOMÁNCOZÁS

Scolar Kiadó, Budapest, 2009

FestőzománcozásÖtvös Nagy Ferenc több évtizedes szakmai tapasztalatát Zománcmívesség című könyvében összegezte. Az e könyv folytatásának tekinthető Festőzománcozás című kötetben a szerző az iparművészet és a képzőművészet közötti határvonalat átlépő festőzománcozás technikáit ismerteti részletesen, kiegészítve a szükséges elméleti ismeretekkel. A különböző festőzománcozási eljárásokat világosan, érthetően és átfogóan mutatja be saját és művésztársai tapasztalataira támaszkodva, magyarázó ábrákkal és fotókkal gazdagon illusztrálva. Célja, hogy a gyakorlókat megkímélje a felesleges kísérletezéstől, valamint a kudarcoktól és a csalódásoktól, mert olyan módszereket ismertet, amelyek eddig megállták a helyüket, és sikerrel kecsegtetnek, továbbá kiindulási alapot adhatnak új kísérletekhez is: „A festőzománcozásban nincsenek alapelvek. Minden csak a technológia következményeként jöhet létre, és mindenkinek saját magának kell megszereznie a tapasztalatokat, megismernie az anyagokat, az égetéssel járó lehetőségeket, mert a festőzománcozás a »tűzzel való pikturálás«-t is jelenti. Ebben valóban nem lehet kötelező érvényű technológiai tanácsokat osztogatni. Egyet lehet, bizonyos anyag- és technikai ismereteket megosztani, festési és égetési példákat felsorakoztatni. Lesz, aki majd követi és végigcsinálja ezeket, de lesz, aki ezeket a tapasztalatokat meg is újítja.”

ZOMÁNCMÍVESSÉG

Scolar Kiadó, Budapest, 1997

ZománcmívességÖtvös Nagy Ferenc, a hazai zománcművesség egyik legkiemelkedőbb alkotója több évtizedes tapasztalatát összegezte Zománcmívesség című könyvében. A mű hiányt pótol a hazai könyvkiadás területén, hiszen közel száz éve jelent meg e lenyűgöző művészeti ággal foglalkozó részletes kiadvány.

A történeti áttekintés mellett, teljes alapossággal mutatja be a zománcozás folyamatát, kezdve a fém megmunkálásától a különböző zománctechnikákig. Segítséget nyújt ezek elsajátításában, bevezet már megvalósult alkotások készítési fázisába, ötleteket ad leendő művek kivitelezésére és nem utolsó sorban szakmai "titkokat" árul el. Mindezek megértését közel 350 ábra és fázisfotó segíti. Kedvcsinálóként a hazai zománcművészet legszebb alkotásainak művészi fotóiban gyönyörködhetünk. A legfontosabb: e könyvből elsajátíthatók a szakma mesterfogásai.

Dr. Füzi Lászlónak a Forrás című folyóirat főszerkesztőjének soraival ajánljuk könyvünket a már kitanult és a leendő művészeknek, mestereknek, műkedvelőknek, a zománcozás iránt érdeklődőknek, a szép tárgyak és szép könyvek barátainak egyaránt: "Önéletrajznak, hiányos önéletrajznak neveztem azt a munkát, amely mögött Ötvös Nagy Ferenc személye áll. Ez a munka valójában azonban nem azért hiányos, mert nem szól szerzője személyes törekvéseiről, elképzeléseiről, csalódásairól, kísérletezéseiről, gyötrelmeiről és örömeiről, és arról az útról sem, emelynek bejárásával az ötvöszománc, a sodronyzománc és az a jour (áttört) zománc elismert művésze lett, hanem azért, mert csak az anyagról, az eljárásokról és a technikáról beszél, a műalkotás mibenlétének kérdését nem érinti, pedig erről is lenne-lehetne mondandója. Mintha költőink csak a nyelvről beszélnének, de a versről egyetlen szót sem szólnának. Úgy gondolom, ennek is megvan a magyarázata: Ötvös Nagy Ferenc ugyanis csak a taníthatót akarja megtanítani, ennek határán túllévőt rábízza arra, aki az általa leírt-megrajzolt úton hajlandó végigmenni. A tanítványoknak pedig már van kitől, van miből tanulni."

A kiadványok a Scolar Kiadótól megrendelhetők:

MEGTEKINTEM

Módosítás dátuma: 2012. március 23. péntek, 18:11