Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Szószedet m, n, ny, Munkaszervezet alapformái, munkaszervezeti alapformák

Munkaszervezet alapformái, munkaszervezeti alapformák

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Munkaszervezet alapformái, munkaszervezeti alapformák: A munkaszervezet társadalmi szempontú osztályozása során kialakított csopor­tok összefoglaló neve. A ~ban a munkaszervezet szervezeti oldala jut kifejezésre (—>munkaszervezet, —>paraszti munkaszervezet). A ~nak egyes csoportjait a kutatók sok szempont érvényesítésével alakították ki. Az osztályozás főbb szempontjai: a) a munkában résztvevők száma (egyénileg vagy társaságban dolgoznak); b) a munkavégzők célja (milyen szándékkal és kinek dolgoznak); c) a munkavégzö(k) és a közösség egész munkaszervezetének kapcsolata milyen jellegű (szer­vesen összefügg, vagy szervetlen); d) a munkavégző csoport tagjainak társadalmi kapcsolatai (elsődleges és másodlagos viszonyok); e) a vég­zett munka honorálása, illetve annak formái (pl. szívósság, segítség, pénz- vagy rész ellenértékért stb.). A néprajzi kutatás a ~t fokozatosan alakította ki, s még ma is csak a főbb kategóriák tisztázottak (—>munkaszervezet kutatása). A ~nak fö csoportjai: A) családi mun­kák; B) egyéni munkák; C) Mellérendeltségen alapuló társaságban végzett munkák: a) egyszerű kooperáció: a) robot; b) földbirtokos keretek között megmaradó robot; c) ledolgozás; d) bérmunkák; F) Szocialista korszak munkái a) Magántulajdonhoz és háztájihoz kap­csolódó munkák; b) a nagyüzem munkái. Az egyes alapvető csoportok még tovább bonthatók. A legkidolgozottabb csoport a társasmunkák (—>társasmunkák) csoportja. (—>még: egyéni munkák, családi munkák, egyszerű kooperáció, robot, ledolgozás, bérmunkák, munkaszervezet területi típusai) - Irod: Szabó László: Munkaszervezet és termelé­kenység a magyar parasztságnál a XIX-XX. században (Szolnok, 1968). - Szabó László: Útmutató a palócok munkaszervezetének kutatásához. (Eger, 1970).