Isten hozta!

Kárpát-medence Isten ölelése!

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Tárgyi néprajz Település, építkezés Szárnyas óriások és óriáskígyók egykori lakhelye: Ika vára

Szárnyas óriások és óriáskígyók egykori lakhelye: Ika vára

E-mail Nyomtatás PDF
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huJP-Bookmark

Szárnyas óriások és óriáskígyók egykori lakhelye: Ika vára

Ika vára, 2010. Kürtössy Péter fotójaFelsőcsernátonban a Nagy- és Ika- patak összefolyásánál, egy hegyfokon áll Ika vára, melyet a nép Csernátoni Csonka torony néven is emleget.  A 13. században épülhetett, bár Orbán Balázs jóval korábbinak tartja és az ős-székely várépítészet tipikus példájaként emlegeti. A keskeny várbércen egykor 200 méter hosszú és 10 méter széles orsó alakú várfal állott, két végében egy-egy kör alakú toronnyal. Falai elpusztultak, mára már csak déli tornya áll csonkán, mert az eredetileg négyemeletes, kb. 12 méter magas építmény felső része az 1802. évi földrengéskor elpusztult. Kizárólag kőből épült, falvastagsága egy méter, belvilágának átmérője másfél méter.

A vár eredetmondáit Orbán Balázs örökítette meg alapvető munkájában: „A hagyomány azt mondja, hogy Ika, Póka király vezére volt, ki a Bálványos várából elüzetvén, ide vonult, s itt épitett magának várat, de egy véres csatában a mostani Ikafalva helyén megöletett. E szerint az Ikafalvát alapitó hős, kinek véréből Furus forrása fakadt fel, Ika lett volna. Azután várába óriás költözött, egy roppant szárnyas ember, ki egyszer haragjában a vár sziklájára ütvén, nagy öklének benyomult helyét még most is mutatják. Ezen óriás gyakran lerepült a csernátoni templom tornyára az embereket rémitgetni.

Másik rege szerint egy óriás kigyó lakott e várban, oly nagy, hogy farkával körülölelvén a tornyot, fejével lenyult a patakba inni, máskor meg azért hajlott le, hogy az arra járókat felkapja várába; e kigyót hoszas tusa után idegen vitéz ölte meg.”

Ika vára, 2007. Benedek Csaba fotójaAhogy általában lenni szokott, a  nép vélekedése szerint belseje kincset rejt: „Hej uram – mondá a vár alatt lakó öreg molnár – amott a várnak földalatti pinczéiben roppant kincs van kádakban felhalmozva, de azt veres és fekete bűvös kakas őrzi, s mikor az egyik alszik, a másik viraszt, ha valaki közelit, az éber kakas mindig kukorikol, mire a pincze ajtaja bezáródik. A vargyiálisok (kik régi iratok nyomán kutatnak kincset) már többször ráakadtak a kincstár vasajtaira, a kakas azonban mindannyiszor ébren volt, s hegyrenditő kukorikolására az ajtó becsapódott.”

Hogy ez a kora középkori vár nem lett teljesen az enyészet martalékává, abban –Orbán Balázs szerint- nagy szerepe volt annak a hitnek, hogy akár egyetlen kövét is elmozdítani bűnhődés nélkül nem lehet, s erre két, akkoriban közszájon forgó történetet is felhoz igazolásul: „Egyszer a malomban, mely közvetlenül e torony aljában őrölget, lakott egy jámbor életü molnár, kinek egy gonosz természetü, örökké czivódó felesége volt. Ez annyira elkeseritette a jámbor, ártatlan molnár életét, hogy elhatározta malmát feleségével együtt eltemetni. Felment tehát a várba, s a zömtoronynak malomra néző oldalát (északi oldalát) bontani kezdette, hogy igy az aljában megingott toronyerőd a malomra düljön; de alig kezdte el műcsonkitó munkáját, hogy karja elszáradt, a patak pedig hirtelen kerekedett záportól megáradván, a malmot molnárnéstól együtt elsodorta.

Egy másik hányi-veti legény felhágott a zömtoronyra, s fogadásból annak tetejét kezdette bontani, de csakhamar villám sujta le s szörnyet halt (azonnal meghalt). Mily szép ez a néphit, mely a sérthetlenség aegise alá helyezi e romokat, védve a szentségtelen kezek rombolásától.”

Mindenesetre a torzón maradt vár sorsát a falu népe a későbbiekben is szívén viselte. 1968 és 1974 között itt tartották a Cimbora táborokat, melyen a számos résztvevő fiatal Török Sándor nyugdíjas tanító vezetésével állagmegóvó munkálatokat végzett rajta.  2010-ben Csernáton község vezetősége úgy döntött, hogy önerőből elkezdik a megmaradt csonka torony restaurálását.  A felújítási terveket Fekete Mária, sepsiszentgyörgyi építész készítette el, a munkálatokat Derzsi Sámuel baróti vállalkozó szakemberei végezték: a torony belső szerkezetét megerősítették, az előző évben visszabontott falat újraépítették, összesen 4,6 méterrel növelték meg a zömtorony magasságát. A végleges tetőszerkezethez szükséges fát a községi erdőből vágták ki, de az csak a következő év tavaszán fog végleges helyére kerülni.

A felmérések során előkerült a várfal egy része is, de annak konzerválását önerőből az önkormányzat már nem tudja megoldani. 2011-ben a román kulturális tárca ugyan ötvenezer lejt ígért a restaurálási munkálatokra, de a kormányváltás után erre már nem került sor, mondván egy rakás kőre nem költenek pénzt. A cA vár és környezete. 2007. Benedek Csaba fotójasernátoni önkormányzat azonban példás feleletet adva saját forrásait felhasználva tovább folytatja a felújítást, igazolva azt az örök igazságot, miszerint egy adott közösség számára fontos bármilyen értéket a tudatlan politikusok kicsinyes játszmáit figyelmen kívül hagyva csak a helyi faluközösség akarata és tettereje mentheti és őrizheti meg az utókor számára.

Források:

Iochom István: Újra áll az ikavári csonka torony. http://www.3szek.ro/load/cikk/65038/ujra_all_az_ikavari_csonka_torony

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása I. Háromszék. Helikon Kiadó. Budapest, 1982. Reprint. 94-95.

Vofkori László: Székelyföld útikönyve II. Cartographia Kiadó. Budapest, 1998. 325.

 

Módosítás dátuma: 2013. november 11. hétfő, 13:40